Diensten

Bij pensionstal Klein Heiligenberg is een zogenaamd cafetariamodel toegepast. U kunt een keuze maken uit de vele faciliteiten, die de uiteindelijke pensionprijs zullen bepalen. Het begint met het kiezen van een van onze pakketten en daarna kunt u die aanvullen met wat u ook wilt.

Basispakket
Het basispakket geldt voor de 12 stallen in gebouw 1 en omvat toezicht en stalling met stro en ruwvoer. U zorgt zelf voor krachtvoer, voeren en uitmesten.

Luxe pakket
Het luxe pakket wordt aangeboden in gebouw 2 (60 stallen) en gebouw 3 (16 stallen). Ten opzichte van het basispakket zijn in het luxe pakket ook de kosten van krachtvoer, voeren en uitmesten inbegrepen.

Zowel in het basispakket als in het luxe pakket zijn de volgende diensten inbegrepen:
 • Gebruik van de rijhal, buitenrijbaan en springtuin
 • Gebruik van de paddock en longeerton
 • Gebruik van spoelplaats en poetsplaats
 • Weidegang
 • Gebruik van 1 zadelkast
 • Kosten voor inenting, mestonderzoek en ontworming
Tegen meerprijs zijn de volgende faciliteiten beschikbaar:
 • Gebruik van een extra zadelkast
 • Gebruik van de trainingsmolen
 • Gebruik van solarium
 • Gebruik van trailerstalling
 • Kosten van voeren bij keuze voor Basispakket
De tarieven voor de verschillende door pensionstal Klein Heiligenberg beschikbaar gestelde diensten worden jaarlijks vastgesteld en gelden per maand (tenzij anders vermeld) en zijn inclusief btw. Per 1 januari 2024 zijn de volgende tarieven van toepassing:
 • Basispakket: EUR 415,00
 • Luxe pakket: EUR 475,00
 • Kosten van voeren bij keuze Basispakket: EUR 15,00
 • Gebruik van extra zadelkast: EUR 5,00
 • Gebruik van trainingsmolen: EUR 25,00
 • Gebruik van trainingsmolen op jaarbasis: EUR 20,00
 • Gebruik van trailerstalling: EUR 10,00
 • Gebruik van solarium o.b.v. muntautomaat: EUR 1,00 per 11 minuten
Op pensionstal Klein Heiligenberg worden eventuele paardrijlessen georganiseerd door de pensionstal-leden zelf. Dit betekent geen vaste instructeurs/instructrices; eenieder kan dus lessen volgen c.q. nemen die bij zijn/haar niveau passen. Het is dan ook geheel aan u zelf wie u als instructeur/instructrice neemt. De door u ingezette instructeurs dienen gediplomeerd te zijn en áfschriften van de vereiste diploma’s dienen ter bewijsvoering in het SVP-dossier te worden opgenomen. Er hangen schema's in de rijhal waarop men kan mededelen aan de andere pensionstal-leden wanneer men les heeft.

Op alle diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.